Методическа литература и помагала


1. Методология на Програма "Стъпка по Стъпка"

1.1 Яслена възраст
  а) Програма, ориентирана към детето за деца от кърмаческа и яслена възраст
1.2 Детски градини
  а) Програма "Стъпка по Стъпка" за детската градина
1.3 Начално училище
  а) Програма "Стъпка по Стъпка" за началното училище - 1 част
  б) Програма "Стъпка по Стъпка" за началното училище - 2 част
1.4 ВУЗ
  а) Развитие на детската личност
  б) Индивидуализацията при децата от предучилищна възраст
  в) Програма, ориентирана към детската личност
  г) Взаимодействието: Детска градина - семейство
  д) Приложни изследвания
  е) Учене чрез игра

2. Организация и функции на образователните модели

3. 101 стратегии за усъвършенстване на педагогическия процес

4. Играта и детската личност

5. Дейности, насочени към детската и учениковата личност

6. Обучаващо-трудовият процес, насочен към детската личност

7. Комплексна методика за училищна зрелост на 6-7 годишни деца

8. Оценяване качеството на образователния процес

9. Родителите защитават

10. Включване на деца със специални образователни потребности - методическо пособие

11. Философия на предразсъдъците

12. Дисциплината

13. Сексуалното насилие - заплаха за нашите деца

14. Спрете насилието над децата

15. Сборник - Програма "Стъпка по Стъпка" - аспекти на детското развитие (опитно-експериментални студентски разработки)

16. Работна тетрадка "Сигурност и безопасност"
Нагоре