Кои сме ние?

Фондация "Програма Стъпка по Стъпка" е неправителствена организация, работеща в сферата на образованието в България.

Визия: Качествено образование на XXI век.

Мисия: Като образователен модел, чрез използване на демократическите принципи за образование да разпространява идеи, свързани с реализиране на следните дейности:

- предлагане на равен достъп до качествено
  образование за деца и възрастни;
- предлагане на образователни технологии и
  стратегии, свързани с интерактивни методи
  на преподаване и организация на средата;
- провеждане на мониторинг, оценяване и
  изследвания на образователни проекти;
- развитие на определени проекти както
  в областта на перманентното образование,
  така и в областта на квалификацията
  и преквалификацията на педагози;

В тази връзка Фондация "Програма Стъпка по Стъпка" развива следните проекти:

 

Нагоре